Bệnh viện 108 nơi duy nhất có tác giả của khung kéo dài chân

An apple a day keeps the doctor away

Địa chỉ:

số 1 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Address:

227 Marion Street, Columbia, SC 29201

Đến năm 2016, Phương pháp kéo dài chân tại Viện 108 được chứng minh là hoàn thiện không chỉ bằng thực tế trên các bệnh nhân mà còn chứng minh bằng lập luận khoa học.

Đó chính là:

- Việc bảo vệ thành công Luận văn Tiến sỹ Y học đề tài “kéo dài chân nâng chiều cao” của bác sỹ Lượng – Người đầu tiên tại Việt Nam bảo vệ thành công luận văn tiến sĩ về lĩnh vực kéo dài chân.

Đề tài cũng giải nhất tại Giải thưởng sáng tạo tuổi trẻ quân đội năm 2016.

Năm 2019, Cục Sở hữu trí tuệ công nhận  bảo hộ độc quyền về giải pháp hữu ích Khung kéo dài chân – Tác giả Nguyễn Văn Lượng.