Bệnh viện 108 nơi duy nhất có tác giả của khung kéo dài chân

An apple a day keeps the doctor away

Địa chỉ:

số 1 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Address:

227 Marion Street, Columbia, SC 29201

Hiện nay tôi đang nghiên cứu và hoàn thiện kỹ thuật kéo dài đùi, Phương pháp này đã được áp dụng cho bệnh nhân chân thấp chân cao và đạt được nhiều thành công. Cụ thể đã kéo được chân tới 16,5 cm.