Bệnh viện 108 nơi duy nhất có tác giả của khung kéo dài chân

An apple a day keeps the doctor away

Địa chỉ:

số 1 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Address:

227 Marion Street, Columbia, SC 29201

Tư vấn chuyên môn kéo dài chân

TS.BS. Nguyễn Văn Lượng

Thủ tục hồ sơ nhập viên:

069.572.528
Working Hours
Monday
0:00 - 24:00
Tuesday
0:00 - 24:00
Wednesday
0:00 - 22:00
Thursday
0:00 - 22:00
Friday
0:00 - 24:00
Saturday
6:00 - 24:00
Sunday
6:00 - 23:00
Visiting Hours
10:00 - 16:00

Bệnh viện trung ương quân đội 108

Địa chỉ: 1 Trần Hưng Đạo Hà Nội

Thủ tục hồ sơ nhập viên:  069.572.528, 024 62784131.

Tư vấn chuyên môn kéo dài chân: 0914375078.

  1. Giới thiệu chung về kỹ thuật kéo dài chân:

Tại Việt nam, kéo dài chi được thực hiện chủ yếu bằng khung CĐN là khung Ilizarov hoặc CERNC và đã cho kết quả khả quan, nhưng cũng gặp nhiều biến chứng như trên. Năm 2009, Huỳnh Bá Lĩnh đã kéo dài 12 cẳng chân bằng khung Ilizarov kết hợp ĐNT có chốt và cho kết quả khả quan, tuy nhiên khung Ilizarov còn vận hành và lắp ráp còn phức tạp, khung dạng vòng kín gây hạn chế gấp gối khi đeo khung.

Tại Bệnh viện 108 cũng đã sử dụng tiến hành kéo dài cẳng chân từ rất lâu nhưng chủ yếu cho các bệnh nhân bị dị tật. Phải đến tận những năm 2011, mới chính thức thực hiện kéo dài chân với mục đích nâng chiều cao sử dụng Khung kéo dài chân của TS.BS. Nguyễn Văn Lượng đơn giản và mang nhiều ưu điểm.

  1. Quá trình hoàn thiện kỹ thuật kéo dài chân tại Viện 108

Từ 10/2011 đến 8/2014, BS. Nguyễn Văn Lượng đã thực hiện nghiên cứu và áp dụng phẫu thuật kéo dài cẳng chân chiều cao từ 137 cm - 164 cm đối với các bệnh nhân từ 18-35 tuổi sử dụng khung cố định ngoài cải biên kết hợp đinh SIGN (Đây chính là khung sau này tác giả đăng ký giải pháp hữu ích).

Đến năm 2016, Phương pháp kéo dài chân tại Viện 108 được chứng minh là hoàn thiện không chỉ bằng thực tế trên các bệnh nhân mà còn chứng minh bằng lập luận khoa học.

Đó chính là:

- Việc bảo vệ thành công Luận văn Tiến sỹ Y học đề tài “kéo dài chân nâng chiều cao” của bác sỹ Lượng – Người đầu tiên tại Việt Nam bảo vệ thành công luận văn tiến sĩ về lĩnh vực kéo dài chân.

Đề tài cũng giải nhất tại Giải thưởng sáng tạo tuổi trẻ quân đội năm 2016.

Năm 2019, Cục Sở hữu trí tuệ công nhận  bảo hộ độc quyền về giải pháp hữu ích Khung kéo dài chân – Tác giả Nguyễn Văn Lượng.