BS.TS Nguyễn Văn Lượng được biết đến là tác giả sáng chế về khung kéo dài chân. Đồng thời cũng là người đưa phương pháp kéo dài chân LON, với khung kéo dài chân của chính bác sĩ Lượng chế tạo vào phẫu thuật kéo dài chân nâng chiều cao tại Bệnh viện 108, làm nên thương hiệu kéo chân sau này.