❓ĐỘ TUỔI PHÙ HỢP KÉO DÀI CHÂN LÀ BAO NHIÊU?
? Kéo dài chân nên được thực hiện khi hết tuổi phát triển chiều cao, tức nên sau 18 tuổi. Kinh nghiệm của chúng tôi thấy rằng, tuổi kéo dài chân không nên quá 35 ở nữ và 40 ở nam