Có 2 đối tượng thường tiến hành kéo dài chân:
– Đối với những nguòi lệch chiều dài 2 chân từ 2- 3cm trở lên. Đối với những người lệch dưới 2-3 cm thì ưu tiên sử dụng độn giày.
– Người có tầm vóc thấp hoặc trung bình có nguyện vọng kéo dài chân nâng chiều cao.