❓ KHUNG KÉO DÀI CHÂN ĐANG SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM?
Hiện nay, khi kéo dài chân bằng khung cố định ngoài kết hợp đinh nội tủy; khung kéo dài chân được sử dụng ở Việt nam có 2 loại:
? Khung Ilizarov: phức tạp khó vận hành sau mổ, nên tôi đã không còn sử dụng từ nhưng năm 2010-2011. Đây cũng là tiền đề để nghiên cứu tạo ra khung 2157
? Khung kéo dài chân 2157 theo sáng chế 2157 của TS. Nguyễn Văn Lượng: Khung có cấu tạo đơn giản, bệnh nhân vận hành dễ dàng, khung đủ vững để kéo dài chân đến 11-12cm.