❓ PHÂU THUẬT KÉO DÀI CHÂN THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO
? Kéo dài chân không khó song đòi hỏi sự kiên trì và chịu khó mới có kết quả tốt nhất. Kéo dài chân được thực hiện theo 3 giai đoạn:
– Giai đoạn 1: Chuẩn bị trước mổ, mổ đóng đinh, lắp khung, cắt xương (mổ lần 1). Bệnh nhân nằm viện khoảng 2 tuần.
– Giai đoạn 2: Kéo dài dần dần sau mổ và bắt vít chốt ngoại vi của đinh nội tủy khi đã kéo đủ chiều dài (mổ lần 2). BN nằm viện khoảng 4-5 ngày. Thường sau mổ lần 1 từ 2,5- 3 tháng tùy mức kéo dài chân.
– Giai đoạn 3: Chờ liền xương và tháo đinh nội tủy khi xương liền vững (mổ lần 3). BN nằm viện khoảng 3-5 ngày. Thường sau mổ lần 1 từ 2-3 năm.