❓ SAU MỔ CÓ ĐAU KHÔNG?
? Sau mổ, bệnh nhân hầu như không đau do được đặt giảm đau sau mổ.
? Thuốc tê tủy sống chỉ có tác dụng giảm đau sau mổ khoảng 3 giờ. Vì vậy, để không đau sau mổ sau tê tủy sống hoặc sau gây mê, người bệnh sẽ được đặt 1 ống rất nhỏ vào cạnh tủy sống, sau đó sẽ được 1 bơm tiêm điện bơm thuốc tê với liều rất nhỏ vào cạnh tủy sống. Bệnh nhân vẫn vận động được chân nhưng không bị đau sau mổ. Giảm đau sau mổ sẽ duy trì khoảng 3 ngày.