❓ SAU THỜI GIAN KÉO DÀI CHÂN BAO LÂU CÓ THỂ ĐI LẠI ĐƯỢC
? Sau tháo khung khoảng 1 tháng là có thể đi lại trong khung, sau mổ lần đầu khoảng 6-7 tháng là có thể đi lại xa được.