❓ THỜI GIAN ĐEO KHUNG LÀ BAO LÂU
? Sau mổ, tốc độ kéo dài thường 1mm/ngày, vì vậy nếu kéo dài 7-8cm thì thời gian đeo khung khoảng 2,5-3 tháng. Khung kéo dài chân là của bác sĩ Lượng