❓TRONG QUÁ TRÌNH KÉO DÀI CHÂN TÔI CÓ CẦN NGƯỜI TRỢ GIÚP KHÔNG?
? Trong thời gian đeo khung, người bệnh thường đi lại khó khăn, vì thế nên cần người trợ giúp. Mặc dù, một số bạn có thể đi lại trong khung, một số bạn tự phục vụ được.