Portfolio

Kéo dài chân

2024-05-13T22:55:19+07:00

Kéo dài chân  Tự hào là nơi dẫn đầu về công nghệ kéo dài chân tại Việt Nam. Đồng thời, 99% các ca kéo dài chân tại Việt Nam đang sử dụng khung kéo dài chân do Dr Lượng sáng chế. Quy trình kéo dài chân: Tư vấn [...]

Go to Top