kéo dài chân dr lượng

kéo dài chân dr Lượng - ca nào khó đã có bác sĩ Lượng

Home Team Dr Lượng

Dr Lượng

kéo dài chân


Qualification

Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Văn Lượng - Kéo dài chân Dr Lượng với 12 năm kinh nghiệm kéo dài chân - Chuyên gia, bác sĩ tiên phong trong phẫu thuật kéo dài chân nâng chiều cao. Tác giả sáng chế khung kéo dài chân

Contact Info

Monday - Friday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 13:00
Sunday Not working
kéo dài chân dr lượng

Kéo dài chân Dr Lượng - Chuyên gia tiên phong trong phẫu thuật kéo dài chân nâng chiều cao - Tác giả sáng chế khung kéo dài chân

I. Các công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí uy tín nước ngoài của Dr Lượng ( Kéo dài chân Dr Lượng – ca nào khó có bác sĩ Lượng )

 1. Tendon transfer for dysfunction of all tendons in leg excepting Achilles tendon and plantaris tendon following irreparable sciatic nerve palsy – A case report. International Journal of Surgery Case Reports, 2021, 85(6):106348. https://doi.org/10.1016/j.ijscr.2021.106348.
 2. The pathology femoral peritrochanteric fracture with multiple brown tumor as a first sign of parathyroid cancer – A case report. International Journal of Surgery Case Reports, 2021,  85(6):106259. https://doi.org/10.1016/j.ijscr.2021.106259.
 3. Results and complications of minimally invasive medial plate osteosynthesis for distal metaphyseal tibial fractures: A prospective case series from Vietnam. Annals of Medicine and Surgery, 2021, 70, 102886. https://doi.org/10.1016/j.amsu.2021.102886.
 4. The modified mini-open Maffulli’s technique for repairing open Achilles tendon laceration using fiber wires with calcaneal fixation. A prospective case series of 14 patients. International Journal of Surgery Open, 2021, 36(5–6):100408 https://doi.org/10.1016/j.ijso.2021.10040.
 5. Complications and functional, psychological outcomes of bilateral tibial lengthening over intramedullary nail: evidence from Vietnam. International, Orthopaedics,  45, 2007–2015 (2021).  http://dx.doi.org/10.1007/s00264-021-05059-5.

II. Đề tài nghiên cứu đã tham gia (Kéo dài chân Dr Lượng)

 1. Nhận xét bước đầu về hiệu quả ghép tế bào gốc tự thân trong điều trị mất đoạn xương và ngắn chi  thực hiện năm 2010-2011
 2. Đánh giá kết quả bước đầu điều trị gãy kín mâm chày bằng phương pháp kết hợp xương nẹp khóa thực hiện năm 2011-2012
 3. Nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc tạo máu tự thân trong điều trị ngắn chi và mất đoạn xương năm 2009 – 2012
 4. Nghiên cứu xây dựng quy trình sử dụng tế bào gốc tạo máu tự thân để điều trị các di chứng chậm liền xương và khớp giả thân xương dài do chấn thương thực hiện năm 2009-2012
 5. Nghiên cứu xây dựng quy trình sử dụng tế bào gốc tạo máu tự thân để điều trị các di chứng chậm liền xương và khớp giả thân xương dài do chấn thương thực hiện năm 2005-2012
 6. Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật kết xương bằng nẹp khóa trong điều trị gãy xương phạm khớp gối thực hiện năm 2013-2016
 7. Đánh giá kết quả phẫu thuật kết xương mâm chày bằng nẹp khóa với đường mổ tối thiểu thực hiện năm 2015-2017
 8. Đánh giá kết quả phẫu thuật kết xương liên mấu chuyển xương đùi ở người cao tuổi bằng nẹp khóa với đường mổ tối thiểu thực hiện năm 2016-2018

III. Nghiên cứu đăng trên tạp trí trong nước (Kéo dài chân Dr lượng)

 1. Nhận xét bước đầu về hiệu quả ghép tế bào gốc tự thân trong điều trị mất đoạn xương và ngắn chi – Tạp chí Y dược  học lâm sàng 108, tập 5, số đặc biệt , tr. 115-120, năm 2010.
 2. Kết quả bước đầu điều trị gãy kín mâm chày bằng phẫu thuật kết xương nẹp khóa tại Bệnh viện TWQĐ 108 – Tạp chí Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam, số đặc biệt, tr: 206-210, năm 2012.
 3. Kết quả bước đầu sử dụng khung cố định ngoài cải biên kết hợp với đinh nội tủy có chốt để kéo dài hai cẳng chân nâng chiều cao- Tạp chí Y dược  học lâm sàng 108, tập 8, số đặc biệt,tr. 304-310, năm 2013.
 4. Đánh giá kết quả phẫu thuật kết xương liên mấu chuyển xương đùi ở người cao tuổi bằng nẹp khóa với can thiệp tối thiểu- Tạp chí Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam, số đặc biệt, tr.144-148, năm 2014
 5. Kéo dài hai cẳng chân nâng chiều cao sử dụng khung cố định ngoài cải biên kết hợp với đinh nội tủy có chốt- Tạp chí Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam, số đặc biệt, tr: 149-155, 2014.
 6. Cơ sinh học của khung cố định ngoài cải biên kết hợp với đinh nội tủy có chốt trên mô hình thực nghiệm- Tạp chí Y học Việt nam,tập 430, tr. 30-34, 2015
 7. Kết quả kéo dài hai cẳng chân nâng chiều cao bằng khung cố định ngoài cải biên kết hợp với đinh nội tủy có chốt – Tạp chí Y học Việt nam, tập 431, tr.27-31, 2015.
 8. Kết quả bước đầu điều trị gãy kín đầu dưới xương chày bằng kết xương nẹp khóa với đường mổ tối thiểu-Tạp chí Y học Việt nam, tập 437, số đặc biệt, tr. 240-244, 2016.
 9. Biomechanical characteristics of the modified external fixator in combination with an intramedullary nail of the tested  models.- Journal of 108 – Clinical medicine and pharmacy, 11, 110-114, 2016
 10. A prospetics case series for lower limb lengthening  using a modified external fixator combined with locked intramedullary  nail in treatment of constitutional short stature – Journal of 108 – Clinical medicine and pharmacy, 104-111, 2018